Mindfulness 9 attityder

Förutom uppmärksamhetsövningar och meditation så bygger mindfulness på att man övar sitt förhållningssätt till sig själv, sin omgivning och livet. Mindfulness bygger på nio attityder, förhållningssätt som vi försöker ha med både i vår mindfulnessträning och i livet i övrigt.

Här nedan beskriver Jon Kabat-Zinn de nio olika mindfulnessattityderna. Vill du lära dig mer om Mindfulness har vi en mindfulnesskurs online, läs mer om den här >>

Acceptans

Nyfikenhet

Att inte döma

Att släppa taget

Tålamod

Tillit/Tilltro

Icke strävan

Tacksamhet & Generositet

Alla attityder i en film