Forskning Mindfulness

Forskningen kring Mindfulness och dess positiva effekter är numera omfattande. Man kan till och med se faktisk förändring i hjärnan efter regelbunden mindfulnessträning. Bland annat visar forskningen hur aktiviteten i hjärnans alarmcentral, Amygdala, minskar tydligt.

Amygdala ligger bla. bakom kopplingen mellan upplevda händelser och emotionella reaktioner. Det innebär alltså att mindfulnessträning gör att situationer och omständigheter som tidigare varit stressande/jobbiga inte behöver vara det i samma utsträckning. Det finns i dagsläget tusentals forskningsrapporter som visar de positiva effekterna av mindfulnessträning, bland annat:

 • Minskad oro, ångest och depressioner
 • Lägre blodtryck
 • Bättre sömn
 • Mer energi
 • Ökad förmåga att hantera förändring och osäkerhet bättre
 • Ökad förmåga att göra medvetna val
 • Ökad kreativitet
 • Ökad empati och medkänsla
 • Ökad koncentrationsförmåga och fokus
 • Bättre minne
 • Bättre immunförsvar och därmed färre sjukdagar
 • Påverkar hjärnans nervbanor positivt och förhindrar åldrande i dessa områden
 • Ökat välmående och bestående livsglädje

Föreläsningar & klipp om Mindfulness

The Power of Mindfulness: What You Practice Grows Stronger
13 min


Mindfulness with Jon Kabat-Zinn at Google
1h 12 min

The Science Behind Mindfulness Meditation
6 min

How does Mindfulness reduce stress?
Neurologen Amishi Jha om hur mindfulness motverkar stress.
4 min

How meditation can reshape our brains
Hjärnforskaren Sara Lazar
8 min

Can Mindfulness Increase Our Resilience to Stress?
Forskaren och neurologen Richard Davidsson förklarar vad som händer i hjärnan när man övar på mindfulness.
6 min

Mindfulness Meditation and the Brain
6 min

The Scientific Power of Meditation
3 min