Föreläsningar

Vill ni inspirera och väcka tankar?
- Gör det med en föreläsning!

En perfekt start på en kreativ dag med diskussioner och workshops, en inspirerande del av en friskvårdsdag eller som en viktig påminnelse i en stressig tid.

Vi har ett antal färdiga föreläsningar men kan även anpassa dem efter behov.

Här är några av våra föreläsningar, alla föreläsningar/workshops kan skräddarsys utifrån era behov.

Vad säger kunden?

Kontakta oss på info@ilivera.se för mer information.

Stress - tips & verktyg

Syns stress på alla på samma sätt? Vad händer i kroppen? Vilka signaler bör man vara uppmärksam på som inte är helt självklara?

En inspirerande och lättsam föreläsning med utgångspunkt i våra egna historier om hur vi sprang in i väggen.

Läs mer om föreläsningen om Stress >>

Prova på Mindfulness

Vad är Mindfulness egentligen? Hur kan ni ha nytta av det på arbetsplatsen och i en stressig vardag?

En konkret och inspirerande föreläsning där ni får inblick i vad mindfulness är samt prova på olika mindfulnessövningar.

Läs mer om Prova på Mindfulness >>

Lev era värderingar

Föreläsning & Workshop.


Upplev kraften i att bli medveten om era personliga värderingar i teamet eller företaget samt styrkan i att hitta de autentiska länkarna till företagets operativa värderingar! Det skapar förståelse och samhörighet, en starkare känsla av meningsfullhet och ett autentiskt engagemang. En spännande dag som är en start till att leva och agera era värderingar! 

I samarbete med Flow by HMP.

 

Drum session

Föreläsning & Workshop.


Upplev musikens omedelbara och starka kraft; hur den påverkar hormoner och immunsystem och hur den kan gå obehandlad direkt till hjärnans känslocentrum och väcka starka, omedelbara känslor! Vi blandar föreläsning med drum session och tar utgångspunkt i era behov, till exempel för stresshantering, teambuilding eller kreativitet.
 

I samarbete med Flow by HMP.

Föreläsningar om stress, stresshantering, relationer och kommunikation. Workshops kring värderingar och kreativitet. Som inspiration på en friskvårdsdag, teambuilding eller del i en kickoff.