Nyheter, forskning och inlägg om
Stress & Mindfulness

2014 > 03

Från Forte Talks 2014. En konferens där framstående internationella och svenska forskare och beslutsfattare inom hälsa, arbetsliv och välfärd att presentera och diskuterade klyftorna i Sverige.

Professor Hugo Westerlund höll ett föredrag om stress och psykisk hälsa.

Läs hela inlägget »
Artiklar om hälsa och stress