Mindfulness företag - Mindfulness for Business

Stresshantering, mental träning & teambuilding i ett

Vi tror att personalen är företagens viktigaste resurs och för att nå maximerad lönsamhet och produktivitet behöver personalen må bra.

Med Mindfulness for Business får ni insikter och konkreta verktyg för att hitta energin, bli mer kreativa och prestera på en högre nivå.

Mindfulness är ett effektivt redskap för mental träning och stresshantering och det finns tusentals studier som visar på de positiva effekterna. Företag som tex Google erbjuder det som en självklar del i personalvården till sina chefer och anställda.

Kontakta oss på info@ilivera.se för mer information.

Läs mer om företagskurser >>

Vinster på individ-, företag- och gruppnivå Mindfulness for Business-kurs

Resultat/effekter
En kurs i Mindfulness for Business ger resultat både på individ-, grupp- och företagsnivå.
 
Effekter individnivå - hitta sina redskap
Deltagarna får fördjupad kunskap om sig själva, om sina automatiska tankar och reaktioner samt enkla redskap för att tackla stressande situationer och händelser. Genom att få kunskap och redskap blir man också mer effektiv, för att inte tala om en trevligare kollega. Deltagarna blir helt enkelt bättre rustade för att hantera sig själva och en stressig omvärld.

Effekter företagsnivå - välmående personal ger välmående företag
Det finns många effekter av en kurs som är tydligt positiva för företaget som helhet. Personal som mår bättre, som är mer medvetna om sina reaktioner och sitt ansvar och som kommunicerar tydligare ger trevligare och effektivare arbetsklimat. 
 
Effekter gruppnivå - teambuilding
Att på regelbunden bas göra övningar tillsammans, reflektera och diskutera och därmed lära känna varandra på en annan nivå ger en stor teambyggande effekt. Perfekt för att antingen stärka en redan befintlig grupp, sätta grunderna för en ny eller för att bygga broar över avdelningar och led.

Kontakta oss på info@ilivera.se för mer information.Teambuilding, kommunikation, stresshantering, fokus, ökad koncentrationsförmåga, lägre stressnivåer, bättre sömn, mer energi, företagskurs Mindfulness for Business.