Mindfulness for business - företagskurs

Mindfulness for Business
Ordinarie
8 ggr - 12 ggr

- Skapa goda vanor och förändra beteenden -
6 - 12 personer per grupp
(fasta grupper)

Prova på-kurs
3 ggr

- Prova på Mindfulness -
Max antal 12 pers per gång
(drop in)

Mindfulness for Business
Light
3 ggr - 6 ggr

- Lär er grunderna och inspireras att ta det vidare -
6 - 12 personer per grupp
(fasta grupper)


Workshop/Föreläsning
Prova på Mindfulness 1,5 - 2 h

Läs mer >>
 

Mindfulness for Business - Stresshantering, mental träning och teambuilding i ett -

Mindfulness är ett effektivt redskap för mental träning och stresshantering. Man behöver inte vara stressad för att träna Mindfulness. Att träna på Mindfulness stärker sinnet, koncentrationsförmågan och ger bättre fokus på alla plan i livet. Man lär sig mer om hur ens hjärna fungerar och hur ens tankar styr.

Det finns tusentals studier inom området som visar på de positiva effekterna och företag som tex Google erbjuder det som en självklar del i personalvården till sina chefer och anställda.

Mindfulness på jobbet är ett enkelt, konkret och effektivt sätt att få en mer välmående personal.
 
Vad innebär en kurs?

  • Handledd hjälp
  • Regelbundna träffar där teori varvas med lättsamma och givande övningar
  • Enkla hemuppgifter för personlig utveckling

Jag vill få mer information:

- Nöjdhetsgaranti -

Om ni inte är nöjda - få halva kursen gratis!

Gäller ordinarie kurs 8 ggr. Efter tillfälle 4 stämmer vi av, är ni inte nöjda så behöver ni inte betala och kursen avslutas.

Resultat/effekter
Forskningen kring mindfulness visar en mängd positiva effekter på hjärnan, bland annat förbättras arbetsminnet vilket leder till ökad effektivitet och koncentrationsförmåga. Majoriteten upplever ett större lugn, högre allmänt välbefinnande och förbättrad självkänsla.
 
Effekter individnivå - hitta sina redskap
Deltagarna får fördjupad kunskap om sig själva, om sina automatiska tankar och reaktioner samt enkla redskap för att tackla stressande situationer och händelser. Genom att få kunskap och redskap blir man också mer effektiv, för att inte tala om en trevligare kollega. Deltagarna blir helt enkelt bättre rustade för att hantera sig själva och en stressig omvärld.
 
Effekter gruppnivå - teambuilding
Att på regelbunden bas göra övningar tillsammans, reflektera och diskutera och därmed lära känna varandra på en annan nivå ger en stor teambyggande effekt. Perfekt för att antingen stärka en redan befintlig grupp, sätta grunderna för en ny eller för att bygga broar över avdelningar och led.
 

Vi gör mindfulness konkret
För många låter mindfulness och medveten närvaro fortfarande "flummigt" (det gjorde det för oss också), men med vår bakgrund som marknadsförare inom karriärsdrivna företag har vi sett till att göra våra kurser så lätt-tillgängliga och konkreta som möjligt. Att träna på mindfulness ska vara enkelt, konkret, lätt och roligt. Det passar alla företag, branscher och organisationer.

Kontakta oss på info@ilivera.se eller fyll i formuläret ovan för mer information om våra företagskurser i mindfulness.

Mindfulnesskurs för företag, mindfulness på jobbet. En kostnadseffektiv satsning på förebyggande friskvård.