Referenser Föreläsningar

”Teori och praktik vävs samman på ett insiktsfullt och smart sätt"

Henrik Stampe, VD Volt Reklambyrå
 

”Två inspiratörer som vet vad de pratar om. Bästa jag mött. Man fångas av närvaron och tydligheten i det viktiga budskapet som fastnar. Man vill absolut bygga vidare och lära mer.”
Marie-Louise, Administratör, Ahlsell
 

"En mycket uppskattad förmiddag!"
Elin Hågeby, Enhetschef, Maskrosbarn
 

”Jag fick ett uppvaknande. Blev påmind om mycket fel jag själv gör i vardagen.”
 

”Bäst var att man fick lära sig att vara vaksam på varningssignalerna, även sånt man kanske inte tänker på har med stress att göra.”
 

”Intressant föreläsning. Ger mer att föreläsarna visste av egen erfarenhet vad stress kan orsaka.”
 

”Bra och trovärdigt med föreläsare som talar utifrån egna upplevelser. Bra att växla mellan teori och praktiska övningar.”
 

"Fick aha-upplevelser och verktyg som jag tidigare inte fått och som jag tar med mig i både privatliv och jobb"
Mia Körsner, Socionom, Maskrosbarn
 

”Bra att få lite påminnelser om tecken och hur man kan förebygga stress!”

Agneta Ekenberg, HR-manager, ACR Sweden

”Tack för en givande dag!
Personligt, engagerat och faktabaserat - alla kunde ta med sig något därifrån.”


Stina Broberg Bergkvist, Manager Sustainability, PostNord Strålfors Ljungby
 

”Föreläsningen hade en bra struktur där man startade med tydliga symptom på stress och avslutade med hur vi förebygger oss själva, för att klara av en stressig miljö. Där emellan flera bra exempel på åtgärder och vad man behöver vara uppmärksam på. Jag uppskattade att det varierades med övningar i grupp och enskilt, med olika medier och självupplevda händelser.”

Carina Norén
HR & Kommunikation, RG 19

 

”Jag tar med mig många små tips och redskap, inspirerande!”