Coaching

Vet du eller ditt team åt vilket håll ni är på väg? Känner du som ledare att du lägger tid och fokus på rätt saker? Fungerar teamet som det ska? Arbetar ni som ett lag eller har ni svårt att hitta drivkraften som tar er mot samma mål? Coaching är en stödjande och tankeväckande process som inspirerar till personlig och professionell utveckling. Coaching kan hjälpa till att hitta rätt väg framåt både för team och individer.

Inom idrotten är coaching sedan länge ett naturligt inslag för att öka den mentala styrkan och sätta mål. Vi på iLivEra vill hjälpa företag och privatpersoner att på samma sätt som elitidrottaren sätta individen/teamet i fokus och på så sätt nå mål som kanske kan verka svåra eller till och med ouppnåeliga vid en första anblick. 

Hur kan vi hjälpa er?
Till att börja med så har vi inga färdiga svar utan vi utgår alltid från individen eller företaget. Utifrån era styrkor och svagheter anpassar vi coachingen efter ert nuläge och era behov.

Teamcoaching
Bra och effektiva team uppstår inte av sig själva, de skapas och utvecklas över tid. Med expertis och erfarenhet kan våra coacher hjälpa er att skapa det team som är optimalt för just er. Teamcoaching kan användas som stöd för att hantera konflikter och svårigheter. Det kan vara hjälp vid en omorganisationer eller när gruppen fått många nya arbetsuppgifter. Det kan också användas i syfte att få en grupp att växa, bli mer effektiv och uppnå bättre resultat.

Ledarskapscoaching
Våra coacher har alla varit chefer eller ledare på olika sätt och har en stor förståelse för vilka krav som ställs när man har en ledande position. Vi vet precis vilka utmaningar och svåra val man kan ställas inför. När du anlitar en av våra coacher kan du vara säker på att du får hjälp av någon som själv har erfarenhet av det du går igenom. Vi hjälper dig hitta styrkan att ta tuffa beslut, sätta mål som hjälper både gruppen och verksamheten samt fokusera på det som är väsentligt. En coach fungerar som en generator i din egen utvecklingsprocess.

Individuell coaching
På individnivå finns det många frågor som vi kan hjälpa till med. Kanske behöver du hjälp att förstå vart du är på väg i arbetslivet? Kanske befinner du dig vid ett vägskäl i livet? Har problem med en relation eller andra frågeställningar som du behöver hjälp med? En coach fungerar som ett bollplank och en samtalspartner som med rätt frågor hjälper dig att komma fram till de bästa lösningarna för just dig.

Coaching för stresshantering
Vill du minska din stress och öka ditt välbefinnande? Genom stressreducerande övningar och coachande samtal hjälper vi dig att hitta en bättre balans i livet. MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, har en bevisad effekt som gör att du lättare hanterar stressade situationer samt gör dig mer effektiv och fokuserad. Se även sidan om Stresshantering & Mindfulness för mer information >>

Coaching team ledarskap