Om oss

Vi hjälper företag att arbeta med psykisk ohälsa, förebygga stress och utveckla på individ- och företagsnivå. Vi utbildar också instruktörer i Mindfulness och MindMassage.

Vad man upplever som stress är extremt subjektivt, det som stressar en kan stimulera någon annan och det gäller att som företag och medarbetare se sina egna och andras signaler i tid. Vi arbetar med att öka medvetenheten kring skadlig stress och hur symptomen kan skilja sig från person till person samt hur man med enkla medel lättare kan hantera en stressig omvärld.  
 
Vi har ett kontaktnät med samarbetspartners inom flera områden så som HR, samtalsterapi, ledarskapscoaching, massage med flera. Specialister handplockade av oss som vi vet står för de tre ledord vi tycker är viktigast;
 
Engagemang
- I det lilla och i det stora, för individen och för företaget. Våra kunder ska aldrig behöva känna
sig som en i mängden.
 
Resultat                       
- Förebyggande friskvård är ingenting utan resultat. Vi brinner för att se utveckling och vet av erfarenhet att även små åtgärder kan göra stor skillnad.
 
Uppföljning
- Utan uppföljning och reflektion utvecklas vi varken som människor eller företag. Att följa upp aktiviteter är en självklarhet för oss och en viktig del i arbetet kring förebyggande friskvård.
 
Vad skiljer oss från andra
Våra personliga erfarenheter ger oss en djupare förståelse för både företaget, individen och dess omgivning.
Vi är övertygade om att stresshantering inte behöver vara en omständig jättesatsning. Det handlar om att med enkla medel lära sig hantera situationer och händelser på ett mindre stressande sätt. Ett arbete som även leder till effektivare och mer fokuserade medarbetare.

Vi som driver iLivEra, Jessica och Lisa, är båda utbildade marknadsekonomer som jobbat första delen av vårt yrkesliv med marknadsföring och försäljning. Vi har båda gått samma väg, flitiga presterare som till slut blivit utmattade och inte haft något annat val än att pausa. Nu brinner vi för att hjälpa företag och anställda att förebygga istället för att rehabilitera.

Vi jobbar med att inspirera inom mindfulness och stresshantering och våra utbildningar inom området är många, personlig utveckling och ledarskap, mindfulness, gestaltterapi, psykologi, ICF-coaching och friskvårdskonsult bland annat.

Tillsammans med våra handplockade samarbetspartners kan vi erbjuda en bredd av aktiviteter och insatser.

Kontakta oss på info@ilivera.se >>