Mindfulnessattityder

Förutom att öva på att vara närvarande här och nu med hjälp av olika övningar, mindfulness i vardagen och meditation bygger mindfulness på att man övar sitt förhållningssätt till sig själv, sin omgivning och livet.

Man pratar om mindfulness nio attityder/förhållningssätt, dessa försöker vi ha med både i vår mindfulnessträning och i livet i övrigt. Här nedan beskriver Jon Kabat-Zinn de nio olika mindfulnessattityderna som är; Acceptans, Nyfikenhet, Att inte döma, Att släppa taget, Tålamod, Tillit/tilltro, Icke strävan, Tacksamhet och Generositet.
Från början var inte "Tacksamhet" och "Generositet" med och därför ser man ibland 7 attityder men sedan många år tillbaka är det nio attityder.

Att träna på mindfulness är ett enormt effektivt redskap för att hantera livets alla utmaningar. Om du vill få hjälp att förstå, lära dig hur man gör och massvis med verktyg och redskap att använda i livet och på jobbet rekommenderar vi att gå vår mindfulnesskurs online. Läs mer om den här >>


Vill du fördjupa dig i Mindfulness kan vi rekommendera vår utbildning till Mindfulnessinstruktör, du väljer själv om du går för egen del eller om du vill jobba med mindfulness efteråt. Du kommer inte ångra utbildningen oavsett det kan vi garantera. Läs mer om instruktörsutbildningarna här >>

Acceptans

Nyfikenhet

Att inte döma

Att släppa taget

Tålamod

Tillit/Tilltro

Icke strävan

Tacksamhet & Generositet

Alla attityder i en film