Mindfulnessattityder

Nio mindfulnessattityder - Förutom uppmärksamhetsövningar och meditation så bygger mindfulness på att man övar sitt förhållningssätt till sig själv, sin omgivning och livet. Mindfulness bygger därför på nio attityder/förhållningssätt som vi försöker ha med både i vår mindfulnessträning och i livet i övrigt.

Här nedan beskriver Jon Kabat-Zinn de nio olika mindfulnessattityderna.

Vill du lära dig mer om Mindfulness har vi en mindfulnesskurs online, läs mer om den här >>

Acceptans

Nyfikenhet

Att inte döma

Att släppa taget

Tålamod

Tillit/Tilltro

Icke strävan

Tacksamhet & Generositet

Alla attityder i en film