Mindfulnessattityder

Nio mindfulnessattityder - Förutom uppmärksamhetsövningar och meditation så bygger mindfulness på att man övar sitt förhållningssätt till sig själv, sin omgivning och livet. Mindfulness bygger därför på nio attityder/förhållningssätt som vi försöker ha med både i vår mindfulnessträning och i livet i övrigt.

Här nedan beskriver Jon Kabat-Zinn de nio olika mindfulnessattityderna som är Acceptans, Nyfikenhet, Att inte döma, Att släppa taget, Tålamod, Tillit/tilltro, Icke strävan, Tacksamhet och Generositet.

Vill du lära dig mer om Mindfulness och hur du kan få in det i livet har vi en mindfulnesskurs online som du går i egen takt via självstudier, läs mer om den här >>

Acceptans

Nyfikenhet

Att inte döma

Att släppa taget

Tålamod

Tillit/Tilltro

Icke strävan

Tacksamhet & Generositet

Alla attityder i en film