Forskning Mindfulness

Forskningen kring Mindfulness och dess positiva effekter är numera omfattande. Man kan till och med se faktisk förändring i hjärnan efter regelbunden mindfulnessträning. Bland annat visar forskningen hur aktiviteten i hjärnans alarmcentral, Amygdala, minskar tydligt.

Amygdala ligger bla. bakom kopplingen mellan upplevda händelser och emotionella reaktioner. Det innebär alltså att mindfulnessträning gör att situationer och omständigheter som tidigare upplevts akuta och stressande - inte behöver kännas så i samma utsträckning.

Det finns i dagsläget tusentals forskningsrapporter som visar de positiva effekterna av mindfulnessträning, bland annat:

 • Minskad oro, ångest och depressioner
 • Lägre blodtryck
 • Bättre sömn
 • Mer energi
 • Ökad förmåga att hantera förändring och osäkerhet bättre
 • Ökad förmåga att göra medvetna val
 • Ökad kreativitet
 • Ökad empati och medkänsla
 • Ökad koncentrationsförmåga och fokus
 • Bättre minne
 • Bättre immunförsvar och därmed färre sjukdagar
 • Påverkar hjärnans nervbanor positivt och förhindrar åldrande i dessa områden
 • Ökat välmående och bestående livsglädje
 • Bättre beslut, bättre på att leda andra och att leda sig själv.

Föreläsningar & klipp om Mindfulness

The Power of Mindfulness: What You Practice Grows Stronger, 13 min

Mindfulness with Jon Kabat-Zinn at Google
1h 12 min

The Science Behind Mindfulness Meditation
6 min

How does Mindfulness reduce stress?
Neurologen Amishi Jha om mindfulness och stress, 4 min

How meditation can reshape our brains
Hjärnforskaren Sara Lazar
8 min

The Scientific Power of Meditation
3 min
 

Mindfulness Meditation and the Brain
Shauna Shapiro, PhD om mindfulness och meditation och hur hjärnan förändras, 6 min

Mindfulness and how the brain works
Om hjärnan och hur mindfulness och meditation fungerar, 6 min

Can Mindfulness Increase Our Resilience to Stress?
Neurologen Richard Davidsson om vad som händer när man övar på mindfulness, 6 min