Mindfulness

Mindfulness el medveten närvaro är en metod, ett förhållningssätt till livet och allt som sker.

Att lära sig Mindfulness handlar om att träna på att vara helt närvarande när vi gör något utan tankar om annat och utan att samtidigt recensera och värdera nuet vi är i. Att helt enkelt tänka på vad du _gör_ och inte vad du ska göra eller har gjort.

Slutar man tänka?
- Nej, men vi tränar vår uppmärksamhet och koncentration vilket gör att vi tar över kontrollen och kan i större grad välja var vår uppmärksamhet ska vara. Tankarna slutar inte existera men känslan blir oftast att de tystnar lite.

Du blir också mer medveten om din kropp och dess signalerar. Vad du tänker, känner och hur du agerar i olika situationer i livet, tex i möte med andra. Du kan se någons beteende på ett annat sätt, du kan välja vad du fokuserar på och du kan i större grad välja hur du reagerar och tänker.

Resultatet blir att vi inte lika automatiskt reagerar på saker som händer och vi blir inte lika automatiskt uppslukade av känslor och tankar. Vi får fler val och kan göra mer medvetna val vilket ger en större frihet.

Prova på att meditera >>

Forskningsbaserad metod

De som lärt sig Mindfulness och meditation kan alla vittna om otroliga effekter på allt från stress, idrottsresultat och sömn till att faktiskt märka hur det påverkar ens humör och till och med livskvalité.

Evidensen för Mindfulness är dock mer än bara upplevelser, Mindfulness är forskningsbaserat och forskningen kring Mindfulness visar på en mängd positiva effekter på hjärnan. Man har tex sett att aktiviteten i hjärnans alarmcentral, Amygdala, minskar tydligt efter regelbunden träning. Amygdala ligger bland annat bakom kopplingen mellan upplevda händelser och emotionella reaktioner.

Mindfulnessträning gör alltså inte bara att du får lättare att fokusera och koncentrera dig utan även att situationer och omständigheter som tidigare upplevts akuta och stressande - inte behöver kännas så i samma utsträckning. Att inte behöva ryckas med utan kunna hantera situationer med fokus och lugn. Du blir bättre på att leda andra och leda dig själv. Mindfulnessträning leder också till att du tar bättre beslut vilket har visat sig otroligt viktigt i yrken där snabba beslut kan ge stor effekt, tex hos poliser.

Kontakta oss på info@ilivera.se för mer information.

Läs mer om forskning >>

Instruktörsutbildningar

Vill du arbeta med Mindfulness? Fördjupa dig inom stresshantering för att kunna utbilda din organisation eller för att egen del lära dig knepen som får människor att uppleva mer livskvalitét, bättre sömn och större fokus?
 


 

Mindfulness for Business

Är du intresserad av att ta Mindfulness till ert företag? En kurs i Mindfulness for Business ger resultat både för individ, grupp och företag.

 

Acceptans

Att inte döma

Tålamod

Tillit/tilltro

Icke strävan

Nyfikenhet

Att släppa taget

Tacksamhet

Generositet