Mindfulness - medveten närvaro

Mindfulness eller medveten närvaro handlar om att vara fullt medveten om vad som sker i nuet, runt oss och inom oss, utan filter och utan att döma. När vi tränar på mindfulness så tränar vi på att vara i nuet så mycket vi bara kan.

Det har forskats mängder på mindfulness och forskningen visar att det finns väldigt många positiva effekter av mindfulnessträning. Tex har man sett hur hjärnan faktiskt förändras av mindfulnessträning. Forskningen visar också att vi tex blir mer lyckliga, harmoniska, känner mindre stress, mindre oro och ångest och att vi kan hantera vår omgivning på ett nytt, mindre slitsamt sätt.

Det är alltså forskningsbaserade​​ metod​er och verktyg ​​för att träna förmågan att använda våra sinnen fullt ut​. När vi tränar på mindfulness så gör vi det genom meditationen (sittande, liggande, rörelse) och genom att träna på det i vardagen.

Det är ett förhållningssätt till livet som utvecklar uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla. Genom mindfulness kan du skapa distans till hjärnans automatiska tankar och lära dig att leva med ett mer accepterande förhållningssätt.

Vissa är mer mindfulla av sig själva än andra (tex små barn) men vi kan alla träna upp vår förmåga att återigen vara närvarande i nuet. Hjärnan är plastisk (förändringsbar) och det vi tränar på blir starkare. Mindfulness som vi känner till det här i västvärlden är ett konkret koncept framtaget av amerikanska professorn och forskaren Jon Kabat-Zinn. Han beskriver det så här;

Mindfulness är att vara medvetet närvarande i nuet, utan att värdera eller döma det vi upplever.
– Jon Kabat-Zinn

Att lära sig Mindfulness

Att lära sig Mindfulness handlar om att träna på att vara helt närvarande när vi gör något, utan tankar om annat och utan att samtidigt recensera och värdera nuet vi är i. Att helt enkelt tänka på vad du _gör_ och inte vad du ska göra eller har gjort. Vad som är och inte hur det borde vara istället.

Du blir också mer medveten om din kropp och dess signalerar. Vad du tänker, känner och hur du agerar i olika situationer i livet, tex i möte med andra. Du kan se någons beteende och ditt egna beteende, på ett annat sätt och du kan i större grad välja hur du reagerar och tänker.

Resultatet av mindfulnessträning blir bla att vi inte lika automatiskt reagerar på saker som händer och vi blir inte lika uppslukade av automatiska känslor och tankar. Vi kan göra mer medvetna val och får en större frihet.

Prova att meditera >>

Du slutar inte tänka

Du slutar inte tänka, du försöker inte trycka bort tankar, du väljer inte bort känslor och du måste inte vara något du inte är. Du jobbar helt enkelt med att se det som är på ett mer öppet och nyfiket sätt.

Du tränar uppmärksamhet och koncentration vilket gör att du i större grad kan välja var din uppmärksamhet ska vara. När vi tränar på mindfulness blir vi medvetna om hur mycket våra tankar hoppar. Hur vi funderar på vad som har hänt och vad som ska hända.

Syftet med att träna på mindfulness handlar inte om att sluta tänka eller sluta planera, det handlar helt enkelt om att vi vill vara den som styr, att vi medvetet bestämmer var vi vill vara i uppmärksamheten. Vi kanske behöver fundera på något som har hänt för att kunna utvärdera det och vi kanske behöver fundera på hur något ska genomföras för att ge oss bra förutsättningar - men då bestämmer vi det själva. Inte per automatik hamnar i ältande eller oroande.
 

Att förhålla sig till tankar och känslor med hjälp av mindfulness

När vi utsätts för jobbiga saker i livet så finns det två delar i det, dels upplever vi det som händer och dels har vi massa tankar om det som händer. Att jobba med mindfulness innebär att bli medveten om att det i många situationer är våra tankar som ställer till det och att vi faktiskt inte alltid behöver tro på våra tankar.
Det är lätt att tänka att våra tankar är sanningen, att vi inte ens tänker att det finns ett alternativ. Men det finns faktiskt inget som säger att tanken är sann. Tanken uppstår av massvis med orsaker. Uppväxt, upplevelser som format oss, självbild, självkänsla mm.

När vi tränar på mindfulness lär vi oss att ha lite mer distans till våra tankar istället för att tro rakt av på det vi tänker, vi har ett val. När inbjudan till oro kommer kan vi se impulsen, känslan och tanken den skapar och vi kan tacka ja eller nej.

Vi blir också mer uppmärksamma på våra känslor och även där välja om vi vill dansa med eller inte. När känslan av att vi tex blir kränkta kommer kan vi se den, notera den och välja. Vi kan förstå vad de bottnar i på ett annat sätt när vi blir medvetna och får distans. 

På samma sätt som om du bryter din arm inte säger att du ÄR bruten tränar vi på att förhålla oss till våra känslor och tankar likadant. Du är du.
Du har dina tankar men du ÄR inte dina tankar.
Du är du.
Du har dina känslor men du ÄR inte dina känslor.
Du har ett val när känslan kommer.
Se den, notera, uppleva, utforska och om du vill, låta vara eller agera på.

Allt detta kräver såklart träning, träning som kan vara utmananden till en början men många upplever en enorm frihet när distansen blir tydligare.

Forskningsbaserad metod

De som lärt sig mindfulness och meditation vittnar om mängder av effekter på allt från lycka, stress, idrottsresultat och sömn till att märka hur det påverkat humöret positivt och till och med livskvalitén.

Evidensen för mindfulness är dock mer än bara upplevelser. Mindfulness är forskningsbaserat och forskningen kring mindfulness visar på en mängd positiva effekter på hjärnan. Man har tex sett att aktiviteten i hjärnans alarmcentral, Amygdala, minskar tydligt efter regelbunden träning. Amygdala ligger bland annat bakom kopplingen mellan upplevda händelser och emotionella reaktioner.

Mindfulnessträning gör alltså inte bara att du får lättare att fokusera och koncentrera dig utan även att situationer och omständigheter som tidigare upplevts akuta och stressande - inte behöver kännas så i samma utsträckning. Att inte behöva ryckas med utan kunna hantera situationer med fokus och lugn. Du blir bättre på att leda andra och leda dig själv. Mindfulnessträning leder också till att du tar bättre beslut vilket har visat sig otroligt viktigt i yrken där snabba beslut kan ge stor effekt, tex hos poliser.

Kontakta oss på info@ilivera.se för mer information.

Läs mer om forskning >>

Grundkurs online i Mindfulness

Mindfulnesskurs på 8 tillfällen, självstudier. Du lär dig känna mindre stress, mindre oro och blir mer harmonisk. Utveckla ditt självledarskap och få verktyg att använda i livet.

Mindfulness for Business

Är du intresserad av Mindfulness till ert företag?
En kurs i Mindfulness for Business ger resultat både för individ, grupp och företag.

Instruktörsutbildning i Mindfulness

Vår populära utbildning till Mindfulnessinstruktör finns som online i grupp, självstudier eller live på flera olika platser.
 

iLivEra på instagram