Aktiviteter för kickoff, konferens & inspirationsdag

Anordna en aktivitet som ger lite mer. Exempel på aktiviteter vi kan anordna:

Kickoff/konferens med ro
För hela personalen eller ledare och nyckelpersoner. Två heldagar med fokus på mindfulness och stresshantering. Syfte att utveckla sig själv och sitt ledarskap i ett mindfulnessperspektiv och kunna inspirera och aktivera annan personal. En fantastiskt härlig kickoff som ger både handfasta redskap men också energi och insikt.

Mindfulness på häst
En härlig tur på häst där man får uppleva hur mindfulness faktiskt kan användas i alla situationer. Passar både helt ovana och mer vana ryttare. Upplägget beror på behov och möjligheter hos företaget. En uppskattad aktivitet som även ger deltagaren lite insikt i hur man kan använda sig av mindfulnessövningar i vardagen.

Maila oss för mer information eller offert >>

Läs mer om våra mindfulnessaktiviteter här >>

Föreläsning & Workshop - Lev era värderingar
Upplev kraften i att bli medveten om era personliga värderingar i teamet eller företaget samt styrkan i att hitta de autentiska länkarna till företagets operativa värderingar! Det skapar förståelse och samhörighet, en starkare känsla av meningsfullhet och ett autentiskt engagemang. En spännande dag som är en start till att leva och agera era värderingar! 

Föreläsning & Workshop - Return On Music
Upplev musikens omedelbara och starka kraft; hur den påverkar hormoner och immunsystem och hur den kan gå obehandlad direkt till hjärnans känslocentrum och väcka starka, omedelbara känslor! Vi blandar föreläsning med egna övningar och tar utgångspunkt i era behov, till exempel för stresshantering, teambuilding eller kreativitet.

Läs mer om föreläsningar här >>

Mindfulness på häst turridning