Nulägesanalys

För att kunna utveckla och förbättra behövs kunskap om nuläget. iLivEras nulägesanalyser syftar till att täcka in organisationens nuläge och behov, personalens sinnesstämning, individernas olika beteendemönster samt deras fysiska och psykiska hälsa.

Nulägesanalyserna bygger på feedback och synliggör förbättringsområden, hjälper till vid organisationsförändringar samt kan vara ett redskap för utvärdering av utförda åtgärder.

Intervjuer
Vi intervjuar beställare och berörd/utvald personal för att få en bild av nuläge och behov.

Självskattning
Vi erbjuder flera enkla självskattningstest som ger ett mått på medarbetarnas sinnesstämning. De värderar exempelvis stressnivåer och motivatorer och ger poäng på respektive område.  Självskattningstest är ett perfekt redskap för att
ta temperaturen på organisationen innan och efter en friskvårdssatsning.

Personprofiler
I personprofilerna får vi fram en individs beteende samt hur han/hon anpassar sig till en viss miljö eller omgivning. Genom att göra personprofiler kan ni få förståelse för hur medlemmar i ett team arbetar tillsammans och var för sig. Med denna kunskap kan ni sedan lägga upp arbetet så effektivt och resultatinriktat som möjligt.

Hälsoprofilbedömningar (HPB)
Hälsoprofilbedömningar belyser medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa. Vi kartlägger arbetssituation, fritidsaktiviteter, motion, kost, etc samt mäter bland annat blodtryck och konditionsnivåer.  På detta sätt får vi fram risk- och friskgrupper och ni får en känsla för på vilket sätt ni ska inleda er friskvårdssatsning.

Nulägesanalys