Digitalt stressprogram

Mår medarbetarna bra - Mår företaget bra.

Ge dina medarbetare ett kraftfullt verktyg för att själva kunna förebygga och hantera stress
– både i och utanför arbetet.

Vi samarbetar med Papilly som tagit fram ett digitalt stressprogram där vetenskap och modern forskning kombineras med digitala lösningar och effektiva metoder för preventiv stresshantering.

Det digitala programmet stärker er förmåga att hantera stress och andra utmaningar i er vardag. Stressprogrammet är unikt och anpassar sig helt efter era behov och situationer. Steg för steg så sker vägledning genom interaktiva övningar. Verktyg finns tillgängliga där ni får utforska vilka förändringar som ni behöver för att må bra.

Det digitala stressprogrammet kan kombineras med fysiska eller digitala träffar utifrån ert önskemål.

Kontakta oss på info@ilivera.se för mer information.

Stressprogrammet
– ett verktyg för bättre arbetsmiljö

  • Tillgängligt och anpassat efter varje medarbetares behov och situation.
  • Programmet är vetenskapligt framtaget av forskare på Karolinska Institutet och bygger på ACT (Acceptance Commitment Therapy), en utvecklad form av KBT.
  • Mätbart för uppföljning och specifika åtgärder. Ett verktyg för att förbättra arbetsmiljön på ditt företag.
Papilly digitala stressprogram

Forskning och klinisk erfarenhet

Stressprogrammet bygger på den samlade kunskapen och den senaste forskningen om stress och om vilka metoder som har bäst effekt.

Anders Tengström, Leg. psykolog, docent Karolinska Institutet

Anders Tengström är legitimerad psykolog och docent i psykologi vid Karolinska Institutet. Anders har under de senaste 15 åren lett kliniskt inriktad forskning rörande psykisk ohälsa, missbruk och sociala problem bland ungdomar och vuxna.

Fredrik Livheim, Leg. psykolog

Fredrik Livheim är legitimerad psykolog med inriktning på ACT, (Acceptance and Commitment Therapy, en modern utveckling av KBT). Fredrik är certifierad ACT-trainer och utbildar och föreläser land och rike runt om ACT och hur man kan hjälpa stressade människor. Fredrik forskar också om stress och stressrelaterade problem.

Frank Bond, Leg. psykolog, professor vid London University

Frank Bond är legitimerad psykolog och professor vid London University där han leder Institute of Manage-ment Studies. Sedan lång tid tillbaka är Frank en av förgrundsfigurerna inom Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Franks forskning är specifikt inriktad på arbetslivet samt ledarskap.

Minska stressen på ditt företag - kontakta oss idag

Ni kan snabbt och enkelt komma igång med stressprogrammet och nå ökat engagemang och bättre arbetsmiljö. Fyll i formuläret och beställ valfritt antal eller ange att du vill bli kontaktad för ett möte.

Är ni intresserade av fler än 20 licenser är priset per licens ett annat och det ingår också en gratis inspirationsföreläsning om stress och dess orsaker samt verkan. Kontakta oss för offert om ni vill ha fler än 20 licenser.

Pris per årslicens 1 - 20 licenser: 3 900 kr ex. moms.