Om Papilly digitala stressprogram

Det interaktiva stressprogrammet stärker dina medarbetares förmåga att hantera stress och andra utmaningar både på arbetsplatsen och privat. Stressprogrammet anpassar sig efter användarens behov och situationer. Steg för steg vägleds denne genom interaktiva övningar och verktyg där medarbetaren får utforska vilka förändringar just hen behöver för att må bra.

Digitalt stressprogram

1. Introduktion

I första steget hjälper vi dig att kartlägga hur det ser ut för dig i ditt liv. Du får göra ett stresstest där du utforskar vad det är som stressar dig och vad som ger dig återhämtning.

2. Livskompassen

Här börjar vi arbeta med livskompassen och hjälper dig att ta reda på vad som är viktigt på riktigt i ditt liv. Steg för steg går vi igenom livets olika områden. Här upptäcker du om du idag lever i linje med dina värderingar.

3. Onödig stress/smärta

Hur bra är du på att hantera stress? Du får träna på effektiva metoder hur du undviker onödig stress och smärta. Du lär dig hur du kan förhålla dig till utmaningar i livet.

4. Förändringen kan börja

Vilka förändringar vill du se? Här börjar du arbeta med de förändringar du vill göra i ditt liv och hur du ser till att det blir verklighet. Du vägleds genom en steg-för-stegprocess som mynnar ut i en konkret handlingsplan.

5. Tankar är bara tankar

Här får du lära dig hur medveten närvaro kan hjälpa dig att få återhämtning och hur det kan bli möjligt i en stressig vardag. Du får också träna på att se dina tankar som inget annat än just tankar.

6. Lär dig hantera hinder

I den här sessionen får du hjälp att upptäcka vilka dina inre och yttre hinder är och hur de försvårar ditt förändringsarbete. Du får också lära dig hur du kan navigera runt hindren och sträva vidare mot det som är viktigt för dig.

7. Kommunicera bättre

Här arbetar vi på att få dina viktiga relationer att fungera och du tränar på att uttrycka dig effektivt. Efter sessionen har du konkreta förslag på hur du kan kommunicera bättre och hur du kan reparera kantstötta relationer.

8. Var snäll mot dig själv

Nu får du träna på att bli snällare mot dig själv och vi även tittar på din framtida utveckling mot ett mer balanserat liv. Dina tips och lärdomar från programmets gång samlas ihop och tillsammans går vi genom hur det gått för dig i Stressprogrammet, hur du utvecklats och hur du kan gå vidare.

Minska stressen på ditt företag - kontakta oss idag

Ni kan snabbt och enkelt komma igång med stressprogrammet och nå ökat engagemang och bättre arbetsmiljö. Fyll i formuläret och beställ valfritt antal eller ange att du vill bli kontaktad för ett möte.

Är ni intresserade av fler än 20 licenser är priset per licens ett annat och det ingår också en gratis inspirationsföreläsning om stress och dess orsaker samt verkan. Kontakta oss för offert om ni vill ha fler än 20 licenser.

Pris per årslicens 1 - 20 licenser: 3 900 kr ex. moms.