Varför Papilly?

Enkelt, effektivt och lätt-tillgänligt. Papilly digitala stressprogram erbjuder ett unikt angreppssätt där vetenskap och modern forskning förenas med digitala lösningar och effektiva metoder för preventiv stresshantering.

Papilly

För första gången finns en svensk forskningsbaserad metod som gör det förebyggande arbetet enkelt och praktiskt möjligt på bred front.

Svenska företag och myndigheter står inför stora utmaningar att hjälpa sina anställda att må bra på sina arbetsplatser. Ingen arbetsplats är förskonad och det är i princip omöjligt att veta vem som skall drabbas härnäst.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är satt i fokus och ny lagstiftning och utökade föreskrifter på området är vardag för landets företag. Att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen är kärnan i myndigheternas budskap. Frågan är bara hur det ska gå till? De allra flesta av landets företag famlar efter svaret och det finns få eller inga goda exempel på lyckade satsningar som visat sig hållbara över tid.

Vi har antagit utmaningen och vill vara en del av företagens lösning till hur man förebygger stress och psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Istället för att, som många företag gör, försöka komma åt ohälsan via strukturella åtgärder angriper vi utmaningen från ett individperspektiv.

Vi erbjuder ditt företag Papilly digitaliserade stressprogram där de anställda individuellt får jobba med sin stress, livsutmaningar och hinder som ligger i vägen för deras självutveckling.

Vi har sett i mätningar att de anställda som använt sig av programmet rapporterar bättre mående och ökad förmåga att tackla livets utmaningar.

Att lyckas förebygga psykisk ohälsa börjar med att individen själv får insikter om sin livssituation och bestämmer sig för att göra något åt den.

Har ni utmaningar på er arbetsplats?

Beställ idag – enkelt att komma igång.

Här kan ditt företag snabbt och enkelt komma igång med stressprogrammet och nå ökat engagemang och bättre arbetsmiljö. Fyll i formuläret och beställ valfritt antal eller ange att du vill bli kontaktad.

Är ni intresserade av fler än 20 licenser är priset per licens ett annat och det ingår också en gratis inspirationsföreläsning om stress och dess orsaker samt verkan.

Kontakta oss för offert om ni vill ha fler än 20 licenser.

Pris per årslicens för 1 - 20 licenser: 3900 kr ex. moms.

Man skulle kunna beskriva Papilly som en smältdegel där psykologi och forskning möter den digitala tidsåldern med alla dess möjligheter.