Mindfulness for Business
- Mindfulnesskurs för företag

Stresshantering, mental träning & teambuilding i ett

Personalen är företagets viktigaste resurs och för att nå maximerad lönsamhet och produktivitet behöver personalen må bra. Med en kurs i Mindfulness for Business får ni insikter och konkreta verktyg för att hitta mer fokus, bli mer kreativa och få ett större välmående hos de anställda - en insats som ger effekt både på arbetet och privat.

Mindfulness är ett effektivt redskap för mental träning och stresshantering och det finns tusentals studier som visar på de positiva effekterna. Företag som tex Google erbjuder det som en självklar del i personalvården till sina chefer och anställda.

Kortare eller längre kursupplägg beror på ert utgångsläge och behov. Ett populärt upplägg för kurserna på plats är 8 ggr, en gång i veckan.

Våra Mindfulness for Business-kurser är forskningsbaserade och anpassade för företagsklimat. Vi blandar teori om stress och stresshantering med verktyg, övningar och reflektionsuppgifter. Konkret, faktabaserat och lättsamt.

Antingen sker kursen hos er eller digitalt som självstudier. Läs mer om Mindfulnesskurs företag Online här >>

Läs mer om vad forskningen säger längre ner, vad en kurs innebär eller kontakta oss på info@ilivera.se för ett konkret upplägg till ert företag.

Resultat/effekter

En kurs i Mindfulness for Business ger resultat både på individ-, grupp- och företagsnivå.

Individnivå - hitta sina redskap
Deltagarna får fördjupad kunskap om sig själva, om sina automatiska tankar och reaktioner samt enkla redskap för att tackla stressande situationer och händelser. Genom att få kunskap och redskap blir man också mer effektiv, för att inte tala om en trevligare kollega. Deltagarna blir helt enkelt bättre rustade för att hantera sig själva och en stressig omvärld.

Företagsnivå - välmående personal ger välmående företag
Det finns många effekter av en kurs som är tydligt positiva för företaget som helhet. Personal som mår bättre, som är mer medvetna om sina reaktioner och sitt ansvar och som kommunicerar tydligare ger trevligare och effektivare arbetsklimat. 
 
Gruppnivå - teambuilding
Att på regelbunden bas göra övningar tillsammans, reflektera och diskutera och därmed lära känna varandra på en annan nivå ger en stor teambyggande effekt. Perfekt för att antingen stärka en redan befintlig grupp, sätta grunderna för en ny eller för att bygga broar över avdelningar och led.

Skapa goda vanor
&
förändra beteenden


8 ggr - 12 ggr

Lär er grunderna
& verktyg för framtiden


3 ggr - 6 ggr

Löpande abonnemang

Regelbundna
Mindful hours-träffar

Vinster på individ-, företag- och gruppnivå Mindfulness for Business-kurs

Vad innebär en kurs i Mindfulness for Business?

Mindfulness på jobbet är ett enkelt och effektivt sätt att få en mer välmående personal. I korthet innebär det stresshantering, mental träning och teambuilding i ett.
 
Upplägg

  • Regelbundna träffar där teori varvas med lättsamma övningar
  • Handledd hjälp
  • Enkla hemuppgifter för personlig utveckling

Frågeställningar vi arbetar med under en kurs

Stress - Medvetenhet kring vad som stressar mig, hur det påverkar min kropp och min hjärna. Hur kan jag hantera det bättre och hushålla mer med energi?

Kommunikation - Att lyssna, vad innebär det när jag antar,  tydlighet.

Ansvar - Vilket ansvar har jag i situationer, medvetna val och reaktioner.
Återhämtning - Vilken återhämtning behöver jag, för min kropp och för min hjärna? Hur får jag in återhämtning i min vardag?

Fokus - Hur får jag bättre fokus och hur jobbar jag mer effektivt?

Impulskontroll - Vilka automatiska reaktioner och vanemönster har jag?

Kontakta oss på info@ilivera.se för att höra mer.

Vad säger forskningen?

Mindfulness förändrar hjärnstrukturen

Mindfulness förändrar hjärnstrukturen


I studier från bla Harvard och Stanford har hjärnforskare sett faktiska förändringar i hjärnan hos människor som deltagit i Mindfulnesskurser. Aktiviteten och även cellvävnaden minskar i Amygdala, den del av hjärnan som är central för stress-responser.

Samtidigt ser man ökad aktivitet i områden i frontalloberna som är viktiga för bland annat känsloreglering.

Mindfulness bromsar åldrandet

Mindfulness bromsar åldrandet


Nobelpristagare i medicin Elizabeth Blackburn, publicerade 2009 en studie där hon undersökt sambandet mellan stress, Mindfulness och de skyddande ändarna på våra kromosomer, telomerer, som påverkar vår livslängd.

Slutsatsen var att Mindfulness är ett sätt att bromsa åldrandet. Ju mer lugn och fokuserad uppmärksamhet du har i ditt liv desto längre är dina telomerer.

Mindfulness ökar fokus och beslutsförmåga

Mindfulness ökar fokus och beslutsförmåga


Hjärnforskare har upptäckt att till och med kortare perioder av Mindfulness förändrar den del av hjärnan som bla påverkar koncentrationsförmåga, fokus, besluts-fattande och impulskontroll. Flera studier visar att man också kan se förbättrad inlärningsförmåga, bättre arbetsminne och färre distraherande tankar.

Mindfulness gör oss lyckligare

Mindfulness gör oss lyckligare


Välmåendeforskaren och statistikern Nic Marks har sammanställt vad forskningen visar gör oss lyckliga. Fem punkter, fyra av dessa kan direkt kopplas till sådant som forskare visat påverkas av Mindfulness. Nyfikenheten blir större, närvaron ökar, sociala relationer blir bättre och vi blir mer generösa. 

Vi gör mindfulness konkret

För många låter mindfulness och medveten närvaro fortfarande "flummigt" (det gjorde det för oss också), men med vår bakgrund som marknadsförare inom framgångsdrivna företag har vi sett till att göra våra kurser så lätt-tillgängliga och konkreta som möjligt. Att träna på mindfulness ska vara enkelt, konkret och lättsamt. Mindfulness for Business passar alla företag, branscher och organisationer.

Kontakta oss på info@ilivera.se för mer information.Mindfulnesskurs för företag, mindfulness på jobbet. En kostnadseffektiv satsning på förebyggande friskvård.