Train the trainer -

utbilda en hälsoinspiratör inom
stresshantering & Mindfulness

Vill ni utbilda en hälsoinspiratör, en personalansvarig eller era avdelningschefer?

 
Train the trainer-programmet ger deltagarna kunskap om mindfulness och MBSR i syfte att sprida kunskapen vidare inom företaget.
 
Genom upplevelsebaserade övningar, diskussioner och reflektionsuppgifter får deltagarna en djupare förståelse för hur man på ett konkret och enkelt sätt kan lära ut mindfulness. Programmet ger redskap, övningar och inspiration för att kunna leda egna mindfulness- och stresshanteringsgrupper på företaget.
 
Utbildningen ger en bred kunskap om mindfulness och medveten närvaro i vardagen, om hur stress påverkar kroppen och hur man med enkla medel kan reducera negativ stress. Passar personalansvariga, avdelningschefer och andra hälsoinspiratörer.
 
Efter avslutad utbildning är deltagarna diplomerade mindfulness-instruktörer och kan leda kurser i mindfulness/MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction).

Kontakta oss på info@ilivera.se för mer information >>