Nyheter, forskning och inlägg om
Stress & Mindfulness

2018 > 02

Artikel från Örebro universitet, forskning.se

Låg stresstolerans hos unga män kan innebära en ökad risk för riskbruk av alkohol och droganvändning senare i livet. Risken att bli rökare i vuxen ålder är sex gånger så stor för dessa män.

Forskning från Region Örebro län visar ett tydligt samband mellan psykisk stress, stresstolerans och risken att drabbas av cancer.

Forskningsresultaten skulle kunna förklara de samband man också såg mellan låg stresstolerans och risken att drabbas av lung- och levercancer senare i livet.

Stresstolerans är ett psykologiskt begrepp som innefattar både personlighetsdrag och förmågor som handlar om stresshantering.

Forskare Beatrice Kennedy använde sig av information om stresstolerans som samlats in i samband med mönstring och kunde via länkningar till andra datakällor studera risken för rökning, alkohol, droganvändning och senare även cancer.
– Jag blev överraskad av det mycket tydliga sambandet mellan låg stresstolerans och rökning. Sambandet kvarstod även när vi tog hänsyn både till föräldrars utbildningsnivå och socioekonomi samt studiedeltagarnas egen utbildningsnivå och socioekonomi, säger Beatrice Kennedy, läkare på Klinisk epidemiologi och biostatistik på Universitetssjukhuset Örebro och tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro universitet.

Arbeta förebyggande med stressrelaterad ohälsa
Att ta hänsyn till personers olika stresstolerans kan vara en pusselbit i utformandet av förebyggande åtgärder för att minska på både stressrelaterad ohälsa och kroppslig sjukdom som beror på alkohol- och tobaksanvändande.
– Resultaten i min forskning kan peka på att låg stresstolerans innebär en ökad risk för att ha ett riskbruk av alkohol och vara dagligrökare. En förklaringsmodell är att dessa vanebildande substanser kan fungera som självmedicinering, säger Beatrice Kennedy.

Förlust av nära anhörig i barndomen påverkar hälsan som vuxen
En annan frågeställning som avhandlingen försöker besvara är om förlust av en nära anhörig i barndomen kan påverka utvecklingen av stresstolerans och på längre sikt även öka risken att drabbas av cancer.
– Min forskning visar att de långsiktiga konsekvenserna av att förlora en nära anhörig i barndomen innefattar lägre stresstolerans, såväl som en liten ökad risk av drabbas av vissa cancerformer.

I Sverige förlorar vart tjugonde barn ett syskon eller en förälder före sin 18-årsdag. Vår förhoppning är att genom psykologiska och sociala interventioner kunna minska riskerna för dessa barn, avslutar Beatrice Kennedy.

Stresstolerans kan beskrivas som förmågan att kunna hantera stressfyllda situationer i livet. Oavsett om det handlar om konflikter med vänner eller på en arbetsplats eller om mer traumatiska händelser såsom förlust av nära anhörig eller separationer.

Alla fyra studier i avhandlingen bygger på registerdata från svenska befolknings-, mönstrings- och hälsoregister.

Artikeln i sin helhet >>

Läs hela inlägget »

Äntligen finns MindMassage-utbildningen på distans. Vi har fått många förfrågningar kring att skapa en distansutbildning för vår unika och populära behandling MindMassage och nu finns den! Du hittar distansutbildningen här >>

Distansutbildningen är för dig som redan är utbildad massör. Om du inte är det kan du boka ett massageintro, det sker på plats i Stockholm.

Är du nyfiken men inte övertygad? Sök på Bokadirekt på MindMassage och prova den själv! Gå till www.bokadirekt.se och skriv in MindMassage på
 

Läs hela inlägget »

Från iLivEras instagram

5 övningar för mindfulness i vardagen - i juletider 🎄 Att samla på tillfällen där du går till nuet och försöker bara vara medvetet närvarande kommer hjälpa dig och ditt nervsystem att då och då gå ner i varv. Tiden har du ju redan eftersom du inte lägger till något, du försöker bara medvetet ha fullt fokus på det du gör en kort liten stund. Vill du testa? Vilken tror du kan bli en favorit och vilken känns knepigast?🎄🎊🎁 Du är självklart jättevälkommen att dela vårt inlägg, mer mindfulness åt alla 💃🤶🏻🎅🏼🎄 🌱 🌱🌱 #iLivEra #mindfulness #mindfulliving #medvetennärvaro #konkretmindfulness #meditation #mindfulnesskurs #personligutveckling #andetaget #stresshantering #självledarskap #mindfulnessinstruktör #onlinekurs #stresskurs #meditationskurs #härochnu #välmående #återhämtning #balans #utmattad #utbränd #hälsa #mentalhälsa #julstress #syntolkning Fem övningar för mindfulness i vardagen. Ett - tänd ljus medvetet. Två - Drick medvetet. Tre - Sätt dig medvetet. Fyra - Gå medvetet. Fem - Fixa och dona medvetet. Försök att vara helt närvarande i de olika aktiviteterna, påminn dig själv och utforska nyfiket hur det känns. Som om du aldrig gjort det förut.
Vet du hur man pratar med någon som mår dåligt? Och vad skillnaden på att hjälpa och stötta är? Filmen från @mindsverige handlar om det, 4 min som ger dig verktyg. Reflexen är oftast att vilja hjälpa, fixa och lösa - vilket tyvärr kan ge motsatt effekt. "Oombedda råd och lösningar kan upplevas förminskande trots att de är välmenande. Ingen vill bli reducerad till nåt som ska fixas, snarare vill vi bli hörda och förstådda." I filmen förklarar mind hur vi kan använda medmänskligt samtal istället och bli medvetna om stötta-hatten kontra hjälpa-hatten. 🎓 Hjälpa-hatten - Fokuserar på att lösa, fixa, göra. 🧢 Stötta-hatten - Mer återhållsam i samtalet, fokus på att lyssna, bekräfta och bara vara. Det ökar möjligheten att personen känner sig hörd, att eventuell skam minskar och det hjälper personen att själv reflektera och hitta andra perspektiv på sin situation. Se filmen och ha med dig stötta-hatten när du möter någon som mår dåligt. Och framför allt - våga fråga, våga prata 🧡 På @mindsverige hittar ni länk till hemsidan med massa mer info till dig som mår dåligt eller du som står brevid. Ikväll är det på samma tema musikmanifestation i Avicii Arena - Together for a better day. Initiativet kommer från Tim Bergling foundation och deras arbete för att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga. För biljetter se länk i profilen @timberglingfoundation #togetherforabetterday #forabetterday #timbergling #mindsverige #iLivEra #mindfulness #medvetennärvaro #konkretmindfulness #meditation #mindfulnesskurs #personligutveckling #självledarskap #utmattad #utbränd #hälsa #mentalhälsa #psykiskohälsa
Ja tack 🧡🙏🏻 🌱 🌱🌱 #iLivEra #mindfulness #mindfulliving #medvetennärvaro #konkretmindfulness #meditation #mindfulnesskurs #personligutveckling #andetaget #stresshantering #självledarskap #mindfulnessinstruktör #onlinekurs #stresskurs #meditationskurs #härochnu #välmående #återhämtning #balans #utmattad #utbränd #hälsa #mentalhälsa #psykiskohälsa #sinnesrobön #syntolkning Bild på sjö med texten till Sinnesrobönen; ”Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.”