Nyheter, forskning och inlägg om
Stress & Mindfulness

2018 > 03

Sydsvenskan

Kvinnors arbetssituation behöver utredas mer, de äldres löner höjas och kommunen måste bli medveten om hur negativ stress påverkar personalomsättningen. Det är några slutsatser av Lärarnas riksförbunds årliga arbetsmiljöenkät.

För sjunde året i rad har Lärarnas riksförbund i Lund genomfört en arbetsmiljöenkät bland sina medlemmar. I år har 453 lärare på kommunens grund- och gymnasieskolor svarat.

Arbetsbelastningen är fortsatt hög och 60 procent av de svarande uppger att de inte hinner med sina arbetsuppgifter. Under året har handlingsplaner tagit fram för att underlätta lärarnas situation.

– Det handlar framförallt om prioriteringslistor där man konkret kan gå igenom vilka arbetsuppgifter som kan tas bort när det blir en obalans mellan krav och resurser. Vi har också gjort mallar för riskbedömning när tjänster utformas, säger Robert Jivegård, kommunombud för Lärarnas riksförbund (LR) i Lund.
Han räknar med att handlingsplanerna kommer att få genomslag i verksamheten under året och märkas i kommande års arbetsmiljöenkäter.

I år har 26 procent av de anställda sökt jobb på en annan skola. Stress är en viktigare faktor än lön när man söker sig bort visar undersökningen. Av dem som sökt en annan tjänst upplever fler (70 procent) negativ stress än dem som inte sökt annat jobb (54 procent). De som sökt nytt jobb och de som inte gjort det är ungefär lika nöjda med sina löner.

Det framgår inte av undersökningen om lärarna sökt sig till andra kommuner.
– Men det är viktigt att arbetsgivaren blir medveten om att stress är något som stöter bort lärare från kommunen. Läraromsättningen skapar en rotation som påverkar eleverna, säger Robert Jivegård.

Genomgående i undersökningen är att kvinnor svarar mer ”negativt” än män. De är i mindre utsträckning nöjda med sin lön, färre hinner med sina arbetsuppgifter, fler upplever stress och söker sig till andra tjänster.
– Vår uppfattning är att arbetsgivaren inte direkt undersöker skillnaderna i hur män och kvinnor upplever stress. Det finns ingen genusmedvetenhet i arbetsmiljöarbetet, säger Robert Jivegård.

Äldre lärare är mindre nöjda med sin lön än yngre kolleger och här behövs ett generellt lönelyft menar Lärarnas riksförbund.
– Det är inte rimligt att lärare generellt har en så dålig löneutveckling. Många unga kommer in på en nivå som skiljer sig oerhört lite från de mer erfarna lärarna. För att behålla deras kompetens krävs löner som de kan vara nöjda med.

Arbetsmiljöenkäten har nu skickats till de berörda förvaltningarna och till de ledande politikerna i kommunen.

Artikeln i sin helhet här >>

Läs hela inlägget »

Från iLivEras instagram

Kan du växla mellan att stressa och att bromsa? Kör du på per automatik eller hittar du stunderna då du inte behöver vara snabb? 👉🏻 Hitta något varje dag och gör extra långsamt. Var i det som uppstår. Nyfiket utforska. Kanske en långsam promenad till helgen? Tipsa nån som du vill promenera med! 👇🏻Eller kanske köra i högerfilen med 🙂🥳💃 🌱🌱🌱 #iLivEra #mindfulness #stress #växlatempo #konkretmindfulness #mindfulnessinstruktör #mindfulnessinstruktörsutbildning #meditation #mindfulnesskurs #medvetennärvaro #personligutveckling #andetaget #stresshantering #stresstips #självledarskap #distansutbildning #distanskurs #onlinekurs #meditationskurs #härochnu #mindfulnessretreat #välmående #återhämtning #balans #utmattad #utbränd #hälsa #mentalträning #mentalhälsa
Mindfulnessövning - Känn lövet 🍂 Många av oss fick följa naturen genom årstiderna i förskola/ skola när vi var små. Samla löv, rita av osv. Belysa det fina i varje årstid. Kommande veckas utmaning är att bekanta dig lite mer med årstiden som om du vore ett nyfiket barn. 🍁 Ta upp ett löv och titta på det. Hur ser det egentligen ut? Hur känns det mot fingrarna? Hur låter det? Ge lövet lite längre tid än vad som känns vettigt vid första tanke 🙂 Om du inte har möjlighet att hitta ett löv, studera löv på håll eller välj något annat ”naturigt”. Varför? Förutom att det aldrig är fel med en stund utomhus så för att träna nyfikenhet och att använda sinnet synen för att vara i nuet en liten stund. Och nej, du gör inte ”fel” om dina tankar vandrar. Det är vad tankar gör. Det är därför vi tränar vårt fokus, för att de ska hamna där vi vill oftare 🙂 👉🏻 Sätt en reminder runt lunch el när det passar om du har lätt för att glömma. Dela gärna hur det var - tråkigt, kul, konstigt 🙂 Peace and LÖV 🍂🍁💃🤙🏻 🌱🌱🌱 #iLivEra #mindfulness #löv #konkretmindfulness #mindfulnessinstruktör #mindfulnessinstruktörsutbildning #meditation #mindfulnesskurs #medvetennärvaro #personligutveckling #andetaget #stresshantering #självledarskap #distansutbildning #distanskurs #onlinekurs #meditationskurs #härochnu #mindfulnessretreat #välmående #återhämtning #balans #utmattad #utbränd #hälsa #mentalträning #mentalhälsa
Vissa känner sig som mest harmoniska när de får fixa i trädgården, plantera, kratta, röja. Andra när de utövar någon aktivitet eller sport som kräver full koncentration. Vad har det gemensamt? - Att vi är i nuet och får en stund där vi inte tänker på något annat. Där vi inte bara ”gör” uppgiften utan också ”är i uppgiften”. 👉🏻 Om då uppgiften kan hjälpa oss vara i nuet, kan nuet hjälpa oss att vara i uppgiften? Kan vi applicera det här på allt? Ja, det är det mindfulness i vardagen handlar om. Om du har svårt att få den där stunden där tankarna lugnar sig och vara i det du gör kan du alltså ta hjälp av nuet för att träna ditt fokus. Gå från att göra till att vara. ————————————————————- 🍽🫖 ÖVNING vara i uppgiften 🫖🍽 - Hur känns det egentligen att plocka disk? Hur känns porslinet mot handen, hur känns det när du rör dig? Vilka ljud hör du? Använd alla sinnen för att vara i det du gör och när tankarna drar iväg påminner du dig bara om nuet, vad händer just nu? ————————————————————- 🔎 Har du någon aktivitet som du känner att du ”är i” mer än bara gör? En aktivitet där du märker att tankarna kanske lugnar sig och du känner dig mer harmonisk? Dela gärna! 🙂 🌱🌱🌱 #iLivEra #mindfulness #konkretmindfulness #mindfulnessinstruktör #mindfulnessinstruktörsutbildning #meditation #mindfulnesskurs #medvetennärvaro #personligutveckling #andetaget #stresshantering #självledarskap #distansutbildning #distanskurs #onlinekurs #meditationskurs #härochnu #mindfulnessretreat #välmående #återhämtning #balans #utmattad #utbränd #hälsa #mentalträning #mentalhälsa #härochnu