Inför utbildningen
Det egna arbetet kommer alltid vara centralt och så även i förberedelserna, om du inte redan gör det, försök att meditera till mindfulnessmeditationer regelbundet, varje dag. Det är en viktig erfarenhet att se vilka eventuella hinder du stöter på mm så prioritera att försöka få in det i vardagen. Börja direkt efter att du har anmält dig, några minuter per dag är en bra start.

Våra meditationer hittar du antingen i meditationsappen Insight Timer eller se våra meditationer här >>

Kurslitteratur
Vi rekommenderar att du köper boken "Vart du än går är du där" av Jon Kabat-Zinn.

Den går igenom mycket av grunderna och fungerar som en handledningsbok om du vill jobba med Mindfulness. Går du för din egen skull blir den mer som inspiration och inte ett krav.

Kursinnehåll
Delar ur innehållet för Mindfulnessinstruktörsutbildningarna. Oavsett om du går utbildningen för att bli instruktör eller bara för din egen skull kommer du kunna delta i allt. Utbildningen sker på svenska.

Vad är Mindfulness

Fördjupning Mindfulness
Forskning om Mindfulness och hjärnan
Stress - vad händer i kroppen?
Stressmönster - vilka har jag och hur yttrar de sig?
Medveten rörelse/Mindfulnessyoga - vad är det, hur gör man, vad ska jag tänka på när jag håller medveten rörelse?
Informell träning och Mindfulness i vardagen - vad är det och hur får jag in det i min vardag? Hur kan jag hjälpa deltagarna med det?
Mindfulness 9 attityder - vad innebär de?
Äta medvetet, Mindful eating
Meditationsteknik – andning, avslappning, kroppskännedom, sinnen
Lära sig hålla egna meditationer (för de som ska diplomera sig)
Övningar för självreflektion och insikt
Fokus- och koncentrationsövningar
Impulskontroll och automatiska tankar - självkännedom
Tillitsövningar – tillit till sig själv och andra
Inre och yttre stimuli
Aktivt lyssnande
Reflektionsövningar – känslor, tankar, beteenden och vanor
Ledarrollen – hur är en bra instruktör, att leda en grupp
Jag och gruppen - vem är du som ledare, utmaningar och frågeställningar
Kundgrupper och eventuell försäljning
Personlig feedback, tips och råd i ledarrollen

Instruktörsmaterial
Material till en komplett instruktörspärm. Artiklar, forskning, material om stress, övningsuppgifter, övningsschema, reflektionsövningar, dikter, inspiration, upplägg för Mindfulnessyoga/medveten rörelse mm ingår.

Komplett 8-veckors kursprogram
Vårt enormt uppskattade kompletta ledarupplägg för en 8-veckors mindfulnesskurs ingår. Ett kompendium med 8 tillfällen noggrant specade. Varje tillfälle utförligt förklarat med tidsangivelser, förslag på övningar, meditationer och diskussions/reflektionsämnen. Alltså allt du behöver för att kunna hålla en egen mindfulnesskurs direkt efter din utbildning om du så önskar. Att ha något att utgå ifrån när man sätter upp sin egen kurs gör stor skillnad och något som vi alltid får väldigt mycket positiva ord om.

Meditationskatalog online
Vår katalog av meditationer online, denna katalog kan du sen använda själv när du håller kurser. Våra meditationer finns även i appen Insight Timer och lämpar sig väldigt väl till deltagare på en mindfulnesskurs.

Personlig feedback
Tips och råd när det gäller att hålla egna meditationer (för de det är aktuellt), möjlighet att diskutera och få feedback på affärsdelar och tankar kring det.

Diplomering ingår - du blir Diplomerad Mindfulnessinstruktör
Diplomeringen är valfri, det brukar alltid vara någon som vill avvakta eller som bara går för egen del men vill du få titeln Diplomerad Mindfulnessinstruktör ingår en diplomering. Du får då testa på att leda en grupp, hålla i övning och mediation och berätta om mindfulness. Detta gör vi tillsammans i grupp under utbildningen eller om du har gått utbildningen i självstudier så sker diplomeringen med kursledare via Zoom.

Låt inte rädslor hindra dig från att gå utbildningen. Du väljer om du vill diplomera dig och vi kommer att avdramatisera det hela så mycket vi bara kan. En vanlig kommentar efteråt brukar vara att det faktiskt var roligt.Under utbildningen kommer du göra en resa som person och den resan kommer också göra dig redo för att ta det steget. Vi ser fram emot att göra det till en lustfylld resa för dig!

Reflektionsguide för mindfulnessinstruktörer
Inspirerande och vacker reflektionsguide med fakta och reflektionsfrågor kring hur det är att vara mindfulnessinstruktör. En guide för att fortsätta utvecklas och känna sig trygg som ledare även efter utbildningen.

Etiketter:
Mindfulnessinstruktör, instruktörsutbildning Mindfulness.