Kursledare

Våra kursledare är alla diplomerade Mindfulnessinstruktörer och har assisterat på våra utbildningar. De har alla gemensamt att de brinner för Mindfulness och att se människor växa och hitta sitt jag.

David Jinder

Leg. psykolog, REBT-terapeut, diplomerad Mindfulnessinstruktör och MindMassör.

David är leg. psykolog och expert på området stress. Han var bla med och startade upp den första stressmottagningen i Sverige. David jobbar fortfarande mycket med stress och utmattningsproblematik men också sömnproblem, självacceptans, chefsutveckling mm. David har haft uppdrag hos allt från primärvården och landstinget till tv4 och rikspolisstyrelsen.

"När vi i livets mitt upplever ett skavande handlar det inte så sällan om att vi tappat bort oss själva, det som är vårt genuina själv, under resans gång. Mindmassage och mindfulness är potenta metoder för att vända uppmärksamhet och fokus mot vår inre värld. I den allt för ofta ignorerade inre världen, i våra själv, finns de genuina svaren vi av vana förväntar oss att andra i omvärlden skall ge oss. Vi måste lära oss lyssna."

Patrik Hansson

Diplomerad Coach och Mindfulnessinstruktör, Mindfulness Meditation Teacher och naturguide.

Patrik har bred erfarenhet i området personlig utveckling och inre balans. Han har egna upplevelser från meditationens förmåga att transformera destruktiva vane- och beteendemönster och brinner för att lära sig nytt och få ytterligare erfarenheter.

"Den största läraren är livet själv. De lärdomar och den medkänsla jag utvecklat genom livets utmaningar har väckt en nyfikenhet att gå djupare. Denna resa har lett mig till en rad olika traditioner och lärare. Där har jag fått verktyg som lett till insikter och utveckling som jag vill dela med mig utav."

Jessica Joelsson & Lisa Heikenfeldt

Vi som driver iLivEra, Jessica och Lisa, är båda utbildade marknadsekonomer som jobbade första delen av vårt yrkesliv med marknadsföring och försäljning. Sen gick vi samma väg, presterare som blev utmattade och inte hade något annat val än att pausa och lära nytt. Nu brinner vi för att hjälpa människor att förebygga istället för att rehabilitera samt lära människor att lära ut och inspirera.

Vi har bred kunskap inom mindfulness, stresshantering och personlig utveckling och våra utbildningar inom området är många. Instruktörsutbildningar i Mindfulness, MBSR-utbildningar, gestaltterapi, psykologi, ICF-coaching, friskvårdskonsult, många kurser i personlig utveckling och ledarskap bland annat.
 

"Vi drivs båda av att lära ut Mindfulness, att visa på hur enkelt och okomplicerat det kan vara, hur vi kan förändra vårt förhållningssätt med enkla verktyg och hitta ett större lugn hur mycket det än snurrar runt omkring. Att få vara med när människor hittar sina nycklar och förstår sig själva är lika häftigt varje gång."