Diplomerad Praktisk Stresspedagog

Utbildningen till Diplomerad Praktisk Stresspedagog
passar dig som vill hjälpa andra att jobba med sitt välmående. Genom att bli Praktisk Stresspedagog får
du flera olika verktyg och metoder inom stress,
sömn, självkänsla och mindfulness.

Upplever du stress? Hos dig själv eller hos andra? Har du någon gång önskat att du kan göra något mer än bara finnas där? Då kan denna utbildning vara något för dig!

Genom teori, upplevelsebaserade övningar, diskussioner och reflektions-uppgifter får du en stabil grund att stå på när du efter utbildningen ska använda dig av dina kunskaper i praktiken. När du går vår utbildning till Diplomerad Praktisk Stresspedagog får du både praktiska och teoretiska kunskaper för att kunna hjälpa både dig själv och andra. 

Du får hjälpmedel, verktyg och modeller som ger dig trygghet att arbeta med bla personlig utveckling, mindfulness, stressprevention och rådgivning både inom organisationer och mot privatpersoner.

Under utbildningens gång lär du dig grunderna bakom Rationell Emotiv Beteendeterapi (REBT) som, tillsammans med mindfulness, ligger till grund för iLivEras utbildning till Praktisk Stresspedagog.

Efter utbildningen är du Diplomerad Praktisk Stresspedagog, Diplomerad Mindfulnessinstruktör samt har kursintyg för kurserna Stress & Stresshantering, Sömn och Självkänsla.

Kursinnehåll

Olika definitioner av stress, Psykisk ohälsa och psykosocial problematik, Den kognitiva stressmodellen, balans mellan krav och resurser,

Identifikation av symptom på stress, Vad händer i hjärnan vid stress, Tankefällor och grund-antaganden, stressorer/ risksituationer,

Skillnaden mellan tankar och känslor, Analys och problemutvärdering utifrån ABC-modellen, Strategier och tekniker för att hantera stress, Utmattningssyndrom - symptom och tecken.

Grundläggande kunskaper om sömn, Sömnhygien, Sömnrestriktion och Stimuluskontroll, KBT-metoder mot oro, ältande och stress för sömn, Vidmakthållande god sömn.

Vad är självkänsla? Vad är låg självkänsla? Tidiga livsupplevelser - hur det förflutna påverkar vår nutid, Negativa grundantaganden, Hur livsregler och antaganden styr våra beteenden,

En modell för låg självkänsla, Risksituationer, Vad är "skeva förväntningar"? Vad innebär negativa självvärderingar? Livsregler för god självkänsla, En modell för hälsosam självkänsla.

Förkunskaper

För att bli Diplomerad Praktisk Stresspedagog ska du ha gått iLivEras Mindfulnessinstruktörs-utbildning. Den kan du gå före, under eller efter att du gått stress-pedagogsdelen. 

När du är färdig med alla delarna är du både Diplomerad Praktisk Stresspedagog och Diplomerad Mindfulnessinstruktör.

Kontakta oss om du redan utbildat dig till Mindfulnessinstruktör hos någon annan leverantör. Eventuellt kan det vara möjligt att tillgodoräkna dig den utbildningen även hos oss.

Är du under någon behandling eller undrar om det här är en utbildning för dig, maila oss på info@ilivera.se så kan vi resonera om det.

Investering

28 000 kr, inkl moms för privatpersoner exkl moms för företag. 

Har du inte gått Mindfulness-instruktörsutbildningen tillkommer kostnad för den. Går du Mindfulnessinstruktörs-utbildningen som del av Stresspedagogsutbildningen får du 2 000 kr rabatt oavsett vilken instruktörsutbildning du väljer.

Diplomerad Praktisk Stresspedagog, delvis online:

Vår Mindfulnessinstruktörs-utbildning kan du gå online. Då går du den delen online och kommer sedan till de fysiska träffarna på Stress-pedagogsdelen.

Vill du gå Mindfulnessinstruktörs-utbildningen på någon av våra kursgårdar är det också möjligt.

Alla våra Mindfulnessinstruktörs-utbildningar går att tillgodoräkna sig när du går vidare till Stresspedagog.

Delbetalning möjlig, se mer info här >>

Kurslitteratur

Digital kurslitteratur ingår och kommer skickas ut innan kursstart.

Har du frågor?

Maila oss på info@ilivera.se
 

Plats & Tid

Skånegatan 108, södermalm, Stockholm. I kulturhus från 1700-talet med egen innergård precis brevid Vita bergen. Kursdagarna börjar kl 9 och slutar ca 15:30 - 16:00.

Vi bjuder på kaffe/te och frukt under utbildningsdagarna. Möjlighet att värma mat i micro finns om du inte vill prova någon av alla restauranger och caféer i närheten.


 


 
Etiketter:
Praktisk stresspedagog, Stresshantering, Mindfulness, KBT.