Resultat företagskurs

Uppföljning är en viktig del av en genomförd kurs. Här är några exempel på vilka resultat ni kan vänta er efter en företagskurs i Mindfulness for Business.

Koncentrationsförmåga mindfulness
  • Före kursen uppgav majoriteten att de lätt blev distraherade och hade svårt att hålla kvar uppmärksamheten.
  • Efter kursen hade majoriteten lärt sig att lättare hålla sitt fulla fokus på det de tar sig för.
Bättre impulskontroll mindfulness
  • I början av kursen svarade hela 40 % att de aldrig eller sällan kunde skilja på känslor och reaktion, att de gick hand i hand.
  • Efter kursen svarade ingen att de sällan eller aldrig kunde det. Alla hade lärt sig att observera sina impulser och känslor utan att behöva reagera eller agera på dem automatiskt.
Bli bättre på att ta kritik
  • Före kursen uppgav 36 % att de alltid eller ofta hade självkritiska tankar.
  • Efter kursen sjönk den siffran till 24 % och nästan hälften uppgav istället att de aldrig eller sällan kritiserade sig själva på samma sätt. De hade under kursens gång fått en mer icke-dömande attityd mot sig själva.

Kontakta oss på info@ilivera.se för mer information.

Kommentarer efter avslutad kurs

”Kursen överträffade mina förväntningar. Jag känner att jag fått med mig en verktygslåda för att bättre klara av vardagens stress och livet i stort.”
 
”Kursen gav mig ett lugn och en fristad i vardagen. Jag hanterar olika situationer bättre och lyssnar mer på andra utan att döma nu.”
 
”Kursen har gett mer än jag kunde tro. Jag har blivit mer medveten om mina handlingar och val och att det är jag som gör valen. Man lär känna sig själv och blir mer medveten.”
 
”Kursen var över förväntan, jag har lärt mig mycket om mig själv, blivit mer medveten om saker jag gör och varför jag gör dem. En kurs för alla. I vårat stressiga samhälle måste vi lära oss att leva i nuet och ta hand om oss själva.”

 

Kommentarer från deltagare fyra till sex månader efter kurs

”Jag känner mig inte stressad på jobbet längre”

”Jag har blivit bättre på att acceptera min mans alla sidor och jag har större acceptans mot mig själv, jag måste inte ha det nystädat jämnt”

”Jag har ett annat lugn, kan ta någon minut för mig själv när familjen stökar och bara andas lite i smyg”

”Jag är snällare mot min pojkvän, hetsar inte lika mycket om saker”

”Jag är inte lika stressad över det jag tidigare tänkte måste göras hemma, som städning tex”

Resultat företagskurs, Mindfulness for Business. Mindfulnesskurs för företag. Mindfulness på jobbet. En kostnadseffektiv satsning på förebyggande friskvård för friskare personal.