Nyheter, forskning och inlägg om
Stress & Mindfulness

2016 > 09

Från Företagande.se

Utmattningssyndrom är ett begrepp som idag används allt oftare för att beteckna ett tillstånd av orkeslöshet, apati och nedstämdhet, ofta i relation till arbetet. Hjärnstress är ett begrepp som används på vissa håll men betyder samma sak och tidigare var det vanligare att använda termen utbränd eller utbrändhet. 

Inom vissa grupper i samhället kan man konstatera att långtidssjukskrivningar oftare har ett samband med utmattning än med någon annan sjukdom. Man bör i dessa sammanhang dock ha klart för sig att detta är något som drabbar människor inom alla yrkeskategorier.

Alla kan drabbas
Utmattningssyndrom kan alltså drabba alla och manifestera sig olika från person till person. Det finns dock några signaler som du bör ta som tydliga varningstecken för att bränna ut dig. Om du känner igen dig på fler punkter än en så kan du lida av eller vara väg in i riskzonen. Samma signaler kan du kolla efter hos dina medarbetare.

Fem tecken

  1. Du känner dig utmattad både fysiskt och psykiskt och har ingen energi för att engagera dig vare sig i familjen eller i nya arbetsprojekt.
  2. Du har och känner av en ständigt negativ attityd och irriterar dig lätt på allt och alla.
  3. Du känner dig otillräcklig på arbetet.
  4. Du upplever fysiska symptom som huvudvärk, muskelspänningar och sömnlöshet.
  5. Du känner av en molande oro, allmän ångest eller andra psykiska symptom.


En sjukdom som inte syns
Dessvärre är detta symptom som oftast inte syns utanpå när människor lider av dem. Det beror till stor del på att utbrändhetssymptom i första hand drabbar dem som är mest engagerade och ambitiösa och de vill för det mesta inte avslöja att de i själva verket mår dåligt. Ur en arbetsgivares synvinkel är det därför viktigt att man lär sig att känna igen de tecken som tyder på att en medarbetare börjar närma sig bristningsgränsen för att i god tid kunna hjälpa denne att komma ur sitt tillstånd.

För att kunna identifiera tecknen på utmattningssyndrom bör man alltså dels förstå vilka personer som i första hand är i riskzonen och dels också vilka faktorer det är på en arbetsplats som är mest stressfyllda och på så sätt kan leda till obehag för medarbetarna.

De mest ambitiösa i riskzonen
Det som kan tyckas paradoxalt är att det är bland sina nyckelmedarbetare som en arbetsgivare i första hand hittar de som befinner sig i riskzonen för att drabbas av utmattning. Det är med andra ord viktigt att i tid kunna identifiera tecknen på utmattningssyndrom hos en medarbetare, både på ett empatiskt och på ett företagsekonomiskt plan. Ta också i beaktning att det är en del av sjukdomsbilden att ta på sig för mycket arbete utan att klaga på bördan. Räkna därför inte med att dina anställda kommer att söka upp dig i första taget när symptomen kommer smygande.

Kan och bör du som arbetsgivare göra något åt situationen?
Den första frågan har redan besvarats. Det första du som arbetsgivare bör tänka på är att du i första hand är arbetsgivare och inte en legitimerad terapeut eller doktor. Problem som har med den anställdes privatliv att göra kan vara riskabelt och dessutom ovälkommet att involvera sig i. Du gör alltså klokt i att försöka begränsa din insats till saker som du kan påverka till fullo, det vill säga situationen på arbetsplatsen. Detta såvida du inte har en bra relation till den berörde.

Rent praktiskt bör du i första hand ge akt på om någon på arbetsplatsen uppvisar några av ovan listade tecken på utmattningssyndrom. Därefter kan du försöka inleda ett samtal med den eventuellt drabbade i lugn och ro. Ägna tiden åt att lyssna och att visa att du är beredd att åtgärda sådant som kan vara rimligt och berättigat. I det läget bör du helst också undvika att ge kritik, samtalet ska i första hand handla om att se vad du som arbetsgivare kan göra för att förbättra den anställdes situation.

Tiden är, som alltid, en viktig faktor. Det gäller att ta itu med sakerna så fort det går. För båda parters skull.

Ursprunglig artikel från företagande.se >>
 

Läs hela inlägget »

Från iLivEras instagram

Kan du växla mellan att stressa och att bromsa? Kör du på per automatik eller hittar du stunderna då du inte behöver vara snabb? 👉🏻 Hitta något varje dag och gör extra långsamt. Var i det som uppstår. Nyfiket utforska. Kanske en långsam promenad till helgen? Tipsa nån som du vill promenera med! 👇🏻Eller kanske köra i högerfilen med 🙂🥳💃 🌱🌱🌱 #iLivEra #mindfulness #stress #växlatempo #konkretmindfulness #mindfulnessinstruktör #mindfulnessinstruktörsutbildning #meditation #mindfulnesskurs #medvetennärvaro #personligutveckling #andetaget #stresshantering #stresstips #självledarskap #distansutbildning #distanskurs #onlinekurs #meditationskurs #härochnu #mindfulnessretreat #välmående #återhämtning #balans #utmattad #utbränd #hälsa #mentalträning #mentalhälsa
Mindfulnessövning - Känn lövet 🍂 Många av oss fick följa naturen genom årstiderna i förskola/ skola när vi var små. Samla löv, rita av osv. Belysa det fina i varje årstid. Kommande veckas utmaning är att bekanta dig lite mer med årstiden som om du vore ett nyfiket barn. 🍁 Ta upp ett löv och titta på det. Hur ser det egentligen ut? Hur känns det mot fingrarna? Hur låter det? Ge lövet lite längre tid än vad som känns vettigt vid första tanke 🙂 Om du inte har möjlighet att hitta ett löv, studera löv på håll eller välj något annat ”naturigt”. Varför? Förutom att det aldrig är fel med en stund utomhus så för att träna nyfikenhet och att använda sinnet synen för att vara i nuet en liten stund. Och nej, du gör inte ”fel” om dina tankar vandrar. Det är vad tankar gör. Det är därför vi tränar vårt fokus, för att de ska hamna där vi vill oftare 🙂 👉🏻 Sätt en reminder runt lunch el när det passar om du har lätt för att glömma. Dela gärna hur det var - tråkigt, kul, konstigt 🙂 Peace and LÖV 🍂🍁💃🤙🏻 🌱🌱🌱 #iLivEra #mindfulness #löv #konkretmindfulness #mindfulnessinstruktör #mindfulnessinstruktörsutbildning #meditation #mindfulnesskurs #medvetennärvaro #personligutveckling #andetaget #stresshantering #självledarskap #distansutbildning #distanskurs #onlinekurs #meditationskurs #härochnu #mindfulnessretreat #välmående #återhämtning #balans #utmattad #utbränd #hälsa #mentalträning #mentalhälsa
Vissa känner sig som mest harmoniska när de får fixa i trädgården, plantera, kratta, röja. Andra när de utövar någon aktivitet eller sport som kräver full koncentration. Vad har det gemensamt? - Att vi är i nuet och får en stund där vi inte tänker på något annat. Där vi inte bara ”gör” uppgiften utan också ”är i uppgiften”. 👉🏻 Om då uppgiften kan hjälpa oss vara i nuet, kan nuet hjälpa oss att vara i uppgiften? Kan vi applicera det här på allt? Ja, det är det mindfulness i vardagen handlar om. Om du har svårt att få den där stunden där tankarna lugnar sig och vara i det du gör kan du alltså ta hjälp av nuet för att träna ditt fokus. Gå från att göra till att vara. ————————————————————- 🍽🫖 ÖVNING vara i uppgiften 🫖🍽 - Hur känns det egentligen att plocka disk? Hur känns porslinet mot handen, hur känns det när du rör dig? Vilka ljud hör du? Använd alla sinnen för att vara i det du gör och när tankarna drar iväg påminner du dig bara om nuet, vad händer just nu? ————————————————————- 🔎 Har du någon aktivitet som du känner att du ”är i” mer än bara gör? En aktivitet där du märker att tankarna kanske lugnar sig och du känner dig mer harmonisk? Dela gärna! 🙂 🌱🌱🌱 #iLivEra #mindfulness #konkretmindfulness #mindfulnessinstruktör #mindfulnessinstruktörsutbildning #meditation #mindfulnesskurs #medvetennärvaro #personligutveckling #andetaget #stresshantering #självledarskap #distansutbildning #distanskurs #onlinekurs #meditationskurs #härochnu #mindfulnessretreat #välmående #återhämtning #balans #utmattad #utbränd #hälsa #mentalträning #mentalhälsa #härochnu