Från flum till VD-träning

Från motivation.se

Det är en häftig resa jag har förmånen att få följa. Den resa där mindfulness gått från att betraktas som något flummigt och oansvarigt till obligatorisk träning för chefer och ledare högt upp i hierarkierna. Tack och lov finns det företag där man inser att chefer behöver närvaro för att ta ansvar och fatta kloka beslut samt för att kunna interagera empatiskt.

På företaget Tenant & Partner är mindfulness obligatoriskt i ledningsgruppen. Där finns det en övertygelse om att träningen hjälper den enskilde individen och hela organisationen att bli vänligare, friskare och smartare. På läkemedelsföretaget Roche erbjuder man 8 veckors kurser i mindfulness till personalen. Kurserna blir snabbt fulltecknade. Träningen har gjort det möjligt för flera anställda att stanna upp, ta korta pauser och fokusera på en sak i taget. (DN 2015-08-16)

Att ta del av hur mindfulness sprider sig i organisationerna är som ljuv musik i mina öron. Det är ljuvligt att något så förhållandevis enkelt, kostnadseffektivt och effektfullt fått så stort genomslag i Sverige.

När jag började min egen mindfulnessträning några år in i det nya milleniet var det många som ställde sig frågande. Antingen hade man ingen aning om vad mindfulness var eller så hade man en åsikt om att det var något flummigt som man blev konstig av. Jag fick faktiskt den frågan direkt från folk i min omgivning! ”Ska du bli en sån där konstig person som bara flummar runt och inte tar ansvar nu?” hörde jag i lite olika versioner från flera håll.

”Flummet” fick stöd i forskning
När jag utbildade mig i MBSR-programmet (Mindful Based Stress Reduction) 2010 var det en del som trodde sig ha fått sina misstankar bekräftade. Hur kunde jag åka iväg en hel vecka, sitta på golvet bland ett 100-tal andra, göra ”ingenting” långa stunder och dessutom betala en massa pengar för det? Att ledaren var Jon Kabat Zinn sade inte så mycket för de flesta. (Jon är en av grundarna till så kallad västerländsk mindfulness. Att träna för de bästa kostar som bekant en hacka).

Själv tyckte jag att utbildningen var otroligt givande och värd varenda krona som jag knappt hade. Jag var också helt övertygad om att det fanns ett växande behov av mindfulness. Jag hade personligen upplevt de näst intill magiska, och inte alls flummiga utan helt konkreta, resultaten av att med hjälp av mindfulness ta mig igenom och bort från en utmattande utmattningsdepression. Att stressrelaterade besvär skulle öka i min omgivning hade jag tyvärr inga tvivel om.

Idag finns det mängder av intressant och seriös forskning som visar på hur mindfulnessträning påverkar våra hjärnor. Jag vågar påstå att jag kan bekräfta forskarnas resultat från ett inifrånperspektiv. Jag har upplevt allt det där som de kommit fram till är följden av händelser i hjärnan; mer glädje, färre jobbiga tankesnurror, smartare beslut, ökat lugn, starkare impulskontroll, bättre problemlösningsförmåga, lättare att fokusera, bättre på att prioritera och ta ansvar, starkare relationer, ökat mod att välja och till och med säga nej, etcetera, etcetera. Listan kan verkligen göras lång. Återstår att se om jag också minskat min risk för demensrelaterade sjukdomar. Jag har i alla fall inte det minsta svårt att inse att mindfulness är rena rama styrketräningen för hjärnan.

Från kunskap till handling
Därför blir jag lika glad och uppåt varje gång jag läser om företag som satsar på mindfulness. Jag vill hylla Trafikverket som gjort en stor satsning på att föra in mindfulness i organisationen. De har varit kloka nog att identifiera de problem som råder i dagens brusande samhälle med mentalt slitage som påverkar den viktiga närvaron i till exempel beslutsfattande. Och de gör något åt det.

Jag vill också uppmärksamma alla som jobbar med mindfulness på något sätt och som med stor uthållighet har sprider kunskapen om mindfulness på ett förtroendeingivande sätt. Idag vet de flesta att mindfulness är ett verktyg och ett förhållningssätt som hjälper oss att både prestera och må gott. De flesta av oss vill ju både och. Frågan är när majoriteten ska gå från att veta till att göra?

http://www.motivation.se/halsa/stress-och-prestation/fran-flum-till-vd-traning

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter