Vårdpersonal med Mindfulness i utbildningen klarar stressen bättre

Artikel från forskning.se

Mindfulness och meditation i vårdutbildningen kan ge vårdpersonal verktyg att hantera stressen i arbetet. förutsättningar att klara stress på arbetet, visar forskning där.

Doktoranden Marja van Vliet som har jämfört hur studenter som fått lära sig mindfulness och meditation hanterar stress jämfört med dem som inte lärt sig teknikerna.

Stress inom vården är inte ovanligt, ändå är det minimalt med fokus på detta under utbildningstiden. Marja van Vliet har i sin avhandling jämfört hur studenter som fått lära sig mindfulness och meditation hanterar stress jämfört med dem som inte lärt sig teknikerna.
 

Resultatet visar att de studenter som deltagit i undervisning kring mindfulness upplever mindre stress än de som inte deltagit i kursen,
även ett år efter att kursen avslutats.Stress och känsla av otillräcklighet vanlig

Marja van Vliets forskning visar att studenterna upplever att de har nytta av utbildningen i mindfulness. Studenterna i studien uppger att de inlärda strategierna hjälper dem att vara medvetet närvarande i sina liv och i relationer med andra människor. Och att de har lättare att få kontakt och känna empati för andra personer i sin omgivning än innan, berättar Marja van Vliet.

– De här resultaten är viktiga även för praktiserande vårdpersonal generellt eftersom de ofta känner sig stressade och otillräckliga, säger hon.

Sjuksköterske- och läkarstudenter både i Sverige och Nederländerna har deltagit i undersökningen. Ett nästa steg för fortsatt forskning är redan påbörjat med distriktsläkare i Nederländerna.

Länk till ursprungsartikeln >>

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter