Stress väger tyngre än lön när lärare byter jobb

Sydsvenskan

Kvinnors arbetssituation behöver utredas mer, de äldres löner höjas och kommunen måste bli medveten om hur negativ stress påverkar personalomsättningen. Det är några slutsatser av Lärarnas riksförbunds årliga arbetsmiljöenkät.

För sjunde året i rad har Lärarnas riksförbund i Lund genomfört en arbetsmiljöenkät bland sina medlemmar. I år har 453 lärare på kommunens grund- och gymnasieskolor svarat.

Arbetsbelastningen är fortsatt hög och 60 procent av de svarande uppger att de inte hinner med sina arbetsuppgifter. Under året har handlingsplaner tagit fram för att underlätta lärarnas situation.

– Det handlar framförallt om prioriteringslistor där man konkret kan gå igenom vilka arbetsuppgifter som kan tas bort när det blir en obalans mellan krav och resurser. Vi har också gjort mallar för riskbedömning när tjänster utformas, säger Robert Jivegård, kommunombud för Lärarnas riksförbund (LR) i Lund.
Han räknar med att handlingsplanerna kommer att få genomslag i verksamheten under året och märkas i kommande års arbetsmiljöenkäter.

I år har 26 procent av de anställda sökt jobb på en annan skola. Stress är en viktigare faktor än lön när man söker sig bort visar undersökningen. Av dem som sökt en annan tjänst upplever fler (70 procent) negativ stress än dem som inte sökt annat jobb (54 procent). De som sökt nytt jobb och de som inte gjort det är ungefär lika nöjda med sina löner.

Det framgår inte av undersökningen om lärarna sökt sig till andra kommuner.
– Men det är viktigt att arbetsgivaren blir medveten om att stress är något som stöter bort lärare från kommunen. Läraromsättningen skapar en rotation som påverkar eleverna, säger Robert Jivegård.

Genomgående i undersökningen är att kvinnor svarar mer ”negativt” än män. De är i mindre utsträckning nöjda med sin lön, färre hinner med sina arbetsuppgifter, fler upplever stress och söker sig till andra tjänster.
– Vår uppfattning är att arbetsgivaren inte direkt undersöker skillnaderna i hur män och kvinnor upplever stress. Det finns ingen genusmedvetenhet i arbetsmiljöarbetet, säger Robert Jivegård.

Äldre lärare är mindre nöjda med sin lön än yngre kolleger och här behövs ett generellt lönelyft menar Lärarnas riksförbund.
– Det är inte rimligt att lärare generellt har en så dålig löneutveckling. Många unga kommer in på en nivå som skiljer sig oerhört lite från de mer erfarna lärarna. För att behålla deras kompetens krävs löner som de kan vara nöjda med.

Arbetsmiljöenkäten har nu skickats till de berörda förvaltningarna och till de ledande politikerna i kommunen.

Artikeln i sin helhet här >>

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter